Stormkast

Norges viktigste møteplass om morgendagens muligheter.

16. februar 2017  – USF Verftet

Lær om trendene, teknologiene som vil påvirke alle bransjer. Få nye perspektiver på endringsdrivere som digitalisering og grønn omstilling. La deg utfordre av internasjonale perspektiver, og bli inspirert. 

Les mer om Stormkast

Begrenset antall earlybird-billetter til 2500,-

Meld deg på

Stormkast 2016

98,4 prosent av deltakerne fra årets konferanse sier at de ønsker å delta igjen i 2017. 

– Det er en meget viktig og spennende "cross-bransje" konferanse, med solid forankring i Vestlandets muligheter.

Deltaker 2016

– Stormkast velger kontroversielle talere som har unike perspektiver og setter det inn i en ramme der det dannes en fortelling om hva det er man opplever. Få steder kan man lære så mye på én dag som under Stormkast.

Andreas Egge Thorsheim 
Gründer i Otovo AS

Noen av bidragsyterne fra Stormkast 2016:

Tema i 2017

Hvilke endringskrefter er nødvendig at vi drøfter sammen? Temaene for neste års konferanse har begynt å danne seg og du er velkommen til å dele dine idéer med oss på vår Facebook-side.

Innovasjon fra innsiden

Evnen til kontinuerlig tilpasning og forbedring blir stadig viktigere.

Samtidig skyller det bølger av dramatisk endring inn over de fleste bransjer. Hvordan skaper man en ekte forbedringskultur? Og hvordan kan ledere tilrettelegge for at nye og utfordrende tanker skal slå rot og få vekstrom i etablerte virksomheter?

Konstruktiv energi

Kampen mellom fornybarsektoren og oljeindustrien har vært tilspisset og retorisk i mange år.

Vi inviterer til konstruktiv workshop hvor vi leter etter premisset for denne uenigheten. Og vi undersøker om det finnes grunnlag for en felles strategi: Hvordan utnytter vi best kompetansen, industriaktørene, gründerselskapene og forskningsmiljøene på Vestlandet?

Når språket svikter ideene

Vi prøver å forestille oss fremtiden, men holdes tilbake av språket fra fortiden. Vi misforstår hverandre.

Vi lever i en tid full av nye og interessante fenomener vi bør prate mye mer om. Men både i politikk og næringsliv snubler man for tiden i det samme problemet: Vi prøver å forestille oss fremtiden, men holdes tilbake av språket fra fortiden. Vi misforstår hverandre. Noen blir  “eksperter” ved å bruke nye begreper. Andre forstår ingenting. I denne sesjonen utfordrer vi det nye språket. Hvor viktig er språk? Hvordan dannes begreper? Hva kan vi gjøre for å snakke bedre sammen?

Begrenset antall earlybird-billetter til 2500,-

Meld deg på