Stormkast

Norges viktigste møteplass om morgendagens muligheter.

16. februar 2017  – USF Verftet

Lær om trendene, teknologiene som vil påvirke alle bransjer. Få nye perspektiver på endringsdrivere som digitalisering og grønn omstilling. La deg utfordre av internasjonale perspektiver, og bli inspirert. 

Les mer om Stormkast

Fullpris: 4900,-

BT-pris: 3900,- 

Meld deg på

Årets tema: Produktiv transformasjon

Teknologi og markedstrender utfordrer de fleste bransjer. Du må lære å utnytte endringer for få vind i seilene. Stormkast 2017 kretser rundt et nøkkelspørsmål: Hvordan fornye forretningsmodeller og skape strategisk smidighet, uten å sette på spill alt det som faktisk fungerer?

Omstilling fra innsiden

Hvordan skape virksomheter som både preges av høy produktivitet og evne til å tenke nytt?

De fleste virksomheter bruker tiden sin på effektivisering og forbedring av eksisterende løsninger. Dessverre har god kontroll en tendens til å drepe evnen til nyskaping. De bedriftene som gjør det best klarer å kombinere høy produktivitet med en evne til å fange opp og prøve ut nye ideer. I denne interaktive og praktiske sesjonen vil Alexander Osterwalder vise hvordan en organisasjon kan skape rom for læring, utforskning og eksperimentell innovasjon.

Stormvarsel 2017

På Stormkast får du en enkel, men svimlende gjennomgang av de teknologiene og endringene som nå er på full fart inn i virkeligheten.

Stormvarsel er en fremtidsrapport for ledere med dårlig tid. Vi har tatt et dypdykk i utviklingstrender, scenarioer og markedstrender. Og som du er pent nødt til å ta høyde for de neste 3-5 årene. Vi gir også eksempler på bedrifter som har lyktes i å utnytte drivkreftene til å realisere nye muligheter.

Å snu en tungvekter

Hvordan gjør man en stor og kompleks organisasjon lettere på foten? 

De fleste store organisasjoner sliter med teknisk gjeld, lange beslutningsveier og omstendelige prosesser. Her kan du høre historien fra Schibsteds store snuoperasjon - fra hierarkisk organisasjon til et økosystem av team. Og vi lar industriledere prate utfordringer ved å snu rundt på større virksomheter. 

Digitalt mener alvor

Det er ikke lenger tvil: Alle bedrifter må utnytte digitale muligheter. Men hvor begynner man? Og hva kan egentlig data brukes til?

Vi går i en fase preget av tung automatisering, og digitalisering av tjenester som før var analoge. Hvordan kan endringsagenter være med på fremskynde utviklingen i retning kundeorientert, digital smarthet? Vi får rebellens geriljaguide til digital omstilling. Vi blir utfordret på å tenke systemsmarthet og ikke bare kaste teknologi på velkjente analoge problemer. Vi får historien om hvordan britiske myndigheter har skapt innovasjon gjennom standardisering. Og vi får høre om potensialet for samspill mellom privat og offentlig sektor her i Norge.

Stormkast 2016

98,4 prosent av deltakerne fra årets konferanse sier at de ønsker å delta igjen i 2017. 

– Det er en meget viktig og spennende "cross-bransje" konferanse, med solid forankring i Vestlandets muligheter.

Deltaker 2016

– Stormkast velger kontroversielle talere som har unike perspektiver og setter det inn i en ramme der det dannes en fortelling om hva det er man opplever. Få steder kan man lære så mye på én dag som under Stormkast.

Andreas Egge Thorsheim 
Gründer i Otovo AS

Noen av bidragsyterne fra Stormkast 2016:

Fullpris: 4900,-

BT-pris: 3900,- 

Meld deg på