Stormvarsel 2017

Stormvarsel er en rapport om drivkreftene ledere bør ta høyde for fremover. Basert på ledende rapporter om teknologi, organisasjonsmodeller og markedstrender.

Rapporten har til hensikt å forenkle språket og systematisere kunnskap om trender g teknologier på en måte som gjør komplekse problemstillinger lettere å diskutere.

Den er tenkt som et rammeverk ledere kan forholde seg til. og er gitt en form som gjør den forståelig ikke-teknologer kan forholde seg til. Rapporten er opptatt av "bevegelser", og vil nødvendigvis innebære en tolkning av fremskrivninger, prognoser og systemeffekter. Et sentralt premiss er at alle selskaper står i en kryssild av slike bevegelser, og må finne sin egen måte å utnytte drivkreftene på.

Utgangspunktet er norsk næringsliv.
Årets versjon vil bli lagt frem på Stormkastkonferansen den 16. februar i Bergen.

Bli med i Stormkastnettverket i Slack og møt drivkrefter i andre bransjer

Meld deg på Stormkast i Slack