De som lykkes

Det er krevende tider, men det finnes selskaper som har eventyrlig suksess. 

14:45 - 15:00 Innlegg

Suksess eller #fail - bankens perspektiv

15:00 - 15:30 Diskusjon

De som lykkes: diskusjon

15:30 - 15:50 Innlegg

Fra digitalisering til systemskifte

Bli med i Stormkastnettverket i Slack og møt drivkrefter i andre bransjer

Meld deg på Stormkast i Slack